XV-lecie nadania imienia szkole Jana Pawła II

W bieżącym roku szkolnym obchodziliśmy w naszej szkole szczególne święto – XV-lecie nadania imienia. Uroczystość została zapoczątkowana uroczystą mszą świętą w Kościele św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku. Następnie wspólnie przeszliśmy do szkoły, gdzie złożono kwiaty pod popiersiem Jana Pawła II.  Z kolei głos zabrała dyrektor szkoły Emilia Kaliszewska witając przybyłych gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Ks. dziekan Grzegorz Kaiser

– Ks. Mirosław Przechowski z Bzowa

– Ks. Jerzy Dampc z naszej parafii

– O. Krzysztof Malejko z Centrum Migranta Fu Shenfu z Warszawy

– P. Agnieszka Hyżyk- Starszy Wizytator Kujawsko- Pomorskiego Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy

– P. Barbara Studzińska – Wicestarosta Powiatu Świeckiego

– P. Krzysztof Michalak – Wójt Gminy Warlubie

– P. Wanda Wolan – Przewodnicząca Rady Gminy Warlubie

– P. Tomasz Stefaniak –  Sekretarz Gminy Warlubie

– P. Tomasz Wiśniewski –  Kierownik SAPO

 -P. Teresa Wolszlegier – emerytowana dyrektor naszej szkoły

– P. Piotr Ptach – dyrektor PSP w Warlubiu

– P. Żaneta Grabowska – dyrektor SP w Lipinkach

– P. Tomasz Michalak – dyrektor SOSW w Warlubiu

– P.  Maria Koniarska – dyrektor SP Rychława

– P. Dariusz Łobocki – dyrektor SP Lniano

– P. Joanna Bock z  Nadleśnictwa Osie

– P. Wiesław Tadeusz Menard

– P. Wiesław Menard

– P. Józef Wieczorek

– P. Eugeniusz Ratański

– Pani sołtys Stefania Krause

– Przedstawicielka KGW

– Rodzice oraz cała społeczność szkolna

Następnie dyrektor powiedziała:

„16 października 2003 roku powierzyliśmy naszą placówkę opiece Jana Pawła II, podkreślając tym samym wartości, jakie przyświecają naszej społeczności szkolnej. Nauki Ojca Świętego są dla nas kompasem wyznaczającym kierunek, w jakim podążamy, dają nam siłę i wiarę, że zawsze poprowadzimy naszych młodych podopiecznych do bezpiecznej przystani. Słowa naszego patrona „ W wychowaniu  chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie więcej  miał”…są dla nas drogowskazem w pracy i w życiu.            .                              

Patron – to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. W czasach, kiedy notujemy upadek autorytetów, wybór patrona to było trudne zadanie. Nasza szkoła dokonała tego wyboru przed piętnastoma laty. 

Nasza szkoła dokonała tego wyboru przed piętnastoma laty.  Inicjatorem  tego wydarzenia był ówczesny  proboszcz parafii – ksiądz Wacław Mielewczyk  we współpracy z panią Mirosławą Danielewicz i przy aprobacie pani  Teresy Wolszlegier (która do sierpnia 2003 roku była dyrektorem szkoły). To oni dokonali wszelkich procedur związanych z tak szczytnym przedsięwzięciem. We wszystkie działania z ogromnym zaangażowaniem włączali się również nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły podziękowała za wszelkie prace związane z nadaniem imienia. Podziękowania zostały skierowane również do tych, którzy pomagają szkole w realizacji celów. Inicjatorzy nadania imienia oraz sponsorzy szkoły zostali odznaczeni medalem „Przyjaciela szkoły”.

Byli to:

– Ks. Wacław Mielewczyk

– P. Teresa Wolszlegier

– P. Mirosława Danielewicz

– Ksiądz Jerzy Dampc

– Wójt Gminy Warlubie p. Krzysztof Michalak

– P. Jan Grabiński – Przedsiębiorstwo JAGR z Warlubia

– Zakłady Mięsne Gzella

– Zakłady Mięsne NOVE

– Bank Spółdzielczy w Nowem – prezes Pani Daniela Rycka

– P. Janusz Guzman – Zakłady Mięsne

– Przedsiębiorstwo Posejdon z Grudziądza

– Firma LIM POL z Fletnowa

– P. Jacek Bogdański

– P. Wiesław Tadeusz Menard i P. Wiesław Menard – FirmaWiązar

– ZIP Argo Kurzejewo

 

Po przemówieniu uczniowie szkoły zaprezentowali część artystyczną, po czym głos zabrali zaproszeni goście.

Na zakończenie p. dyrektor podziękowała zebranym za obecność, nauczycielom życzyła wielu dalszych sukcesów w pracy, kreatywności i zapału w realizacji trudnych zadań pedagogiczno – wychowawczych oraz stałego poczucia, że poprzez codzienny trud spełniają swoje powołanie.  Pragnie, aby  za trud i  wysiłek  dana była wdzięczność  prawdziwa, piękna pamięć, dobre słowo  oraz  wdzięczność uczniów, nie zawsze wyrażana wprost, ale oddawana jako dobro zupełnie innym ludziom  poprzez  szlachetną postawę.

Do uczniów skierowane zostały  życzenia, by nauka w  szkole była fascynującą przygodą,  odkrywaniem  tajemnic wiedzy,  odnajdywaniem siebie, aby  czas spędzony w szkole był  ważny i owocny, ponieważ z niego  uczniowie będą czerpać  przez całe życie.
Rodzicom złożono serdeczne podziękowania za  współpracę, za wsparcie w  wysiłku by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i  bardziej przyjaźnie. 
Na zakończenie  dyrektor szkoły zadedykowała znany cytat Jana Pawła II
„ Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali”…

 

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content